Naast het lesgeven, werk ik ook mee aan het ontwikkelen van lesmaterialen. Hierbij kan gedacht worden aan leerboeken, lesprojecten, cursusmateriaal en presentaties, maar ook aan digitale leermiddelen zoals applets en animaties die de lesstof kunnen verduidelijken.

 

Lopende opdrachten:

Hoofdredacteur bij magazine Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren, sinds 2017.

Hoofdauteur project "Herziening Rekenen 2F en 3F", Bettermarks, sinds 2018.

Projectleider/vakdidacticus Tweedegraads Lerarenopleiding Wiskunde, Leidsche Onderwijsinstellingen, sinds 2014.

Docent, materiaal- en examenontwikkelaar voor diverse wiskunde vakken, James Boswell Instituut en Boswell-Bèta, sinds 2009.

 

Eerdere projecten:

Assistent Uitgever bij Moderne Wiskunde, Noordhoff Uitgevers, 2014-2018.

Auteur scripts voor examentrainingen Wiskunde A havo en VWO, Leidsche Onderwijsinstellingen, 2014.

Auteur voor online huiswerkplatform StudySteps, Malmberg, 2013-2014.

Beoordelaar modules “Rekendidactiek 1” en “Rekendidactiek 2” voor pabo, Leidsche Onderwijsinstellingen, 2013-2015.

Redacteur Illustraties, Getal en Ruimte, Noordhoff, 2014.

Auteur module “Rekenen – eigen vaardigheid” voor pabo, Leidsche Onderwijsinstellingen, 2012-2013.

Redacteur “ICT-applets over Rekenen, Getal en Ruimte”, EPN, 2013.

Auteur “Wiskunde ontdekken met de HP39gII” en “Docentenhandleiding” voor grafische rekenmachine HP39gII, HP Despec, 2013.

Auteur “Instaptoets Wiskunde T voor TU Delft”, Open Universiteit Nederland, 2011-2012.

Auteur “Rekenvaardigheid en Logica Instaptoets voor Pabo-studenten”, Leidsche Onderwijsinstellingen, 2011.

Auteur “ICT Applets 4HAVO/VWO Wiskunde A, B en C”, Noordhoff Uitgevers, 2011.