Naast het lesgeven, werk ik ook als auteur voor wiskunde lesmateriaal. Hierbij kan gedacht worden aan leerboeken, lesprojecten, cursusmateriaal en presentaties, maar ook aan digitale leermiddelen zoals applets en animaties die de lesstof kunnen verduidelijken.

In 2013 ontwikkelde ik in opdracht van de Rekenwinkel een (docenten-)handleiding voor de grafische rekenmachine HP39gII. Daarnaast schrijf ik het vervolgvak "Rekenen - Inhoud en Didactiek 2" voor tweedejaars pabo-studenten aan de Leidse Onderwijsinstellingen. Voor Uitgeverij Malmberg werk ik op het moment aan opgaven voor StudySteps, een online dienst om leerlingen van het voortgezet onderwijs ook na schooltijd bij te staan in hun leerproces.

In 2012 werkte ik aan applets voor de lesmethode Getal en Ruimte en ontwikkelde ik het vak "Rekenen - eigen vaardigheid" voor de pabo aan de Leidse Onderwijsinstellingen.

Voor de Open Universiteit ontwikkelde ik in 2011 examenopgaven voor het project "Wiskunde T". In dit voortentamen Wiskunde T wordt het wiskundeniveau getest van hbo-ers die een masterstudie willen beginnen aan de TU Delft. Daarnaast maakte ik de instaptoetsen Rekenvaardigheid en Logica voor toekomstig pabo-studenten aan de Leidse Onderwijsinstellingen.

Voor de opdrachtgever Noordhoff Uitgevers heb ik eerder meegewerkt aan verschillende opdrachten. Voor de schoolboekenserie ‘Netwerk’ ontwierp ik onder meer pagina’s uit het leerboek, toetsen, applets voor extra oefeningen en opdrachten voor online wiskundespelletjes. Jaarlijks werk ik ook mee aan de wiskunde examens voor Boswell-Beta en voorheen het James Boswell Instiuut.