Ik ben wiskundige en eerstegraads wiskundedocente en werk als zzp'er.

Als freelancer werk ik als hoofdredacteur van "Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren" en ben ik vakdidacticus bij de tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde van LOI. Ik heb daarnaast heel veel ervaring als auteur, redacteur en projectleider bij verschillende (wiskunde)lesmethoden en werk ik aan lesmaterialen bij Sheedz.

Ik heb als docent veel ervaring met cursussen die voorbereiden op deficiëntie examens, zoals de examens van Boswell-Bèta, voortentamens van het CCVX en de GMAT. In het geven van onderwijs richt ik mij dan ook vooral op het voorbereiden op dit soort examens.

Op dit moment geef ik niet langer privéles.